Hedeflerimiz

  • Home -
  • Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

1-     YUGEV olarak küresel değerler çerçevesinde üniversite ve yüksekokullar eğitiminin kalitesinin yükseltmesinde katkıda bulunmak.

2-     Türkiye’ de yabancı öğrenci eğitimini en yüksek seviyeye çıkmasında ve uluslararası eğitim turizminde payını arttırmak.

3-     Türk dilini dünyaya tanıtmak, yaymak ve kadım medeniyetimizi ve kültürel mirasımızı dünyaya aktarmak.

4-     Üniversiteli gençlerin inovasyon enerjisini ve düşüncelerini geliştirmeye katkı sağlamak.

5-     Özellikle de yabancı öğrencilerin araştırmalarını ve çalışmalarını rahat bir şekilde yapabilmeleri için problemsiz ve uygun ortamı sağlamak.

6-     Yabancı öğrencilerin, öğrenci işlerinde kabul-kayıt işlemlerinde kolaylık sağlamak.

7-     Türkiye ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları ile değişik projeler ve akademik çalışmalar yapmak.

8-     Türkiye’de ve diğer ülkelerde eğitim alanında güvenli yatırım fırsatları sağlamak.

9-     Arap, Afrika ve Asya üniversitelerindeki eğitim kalitesini yükseltilmesinde etkin rol oynamak.

10- Özellikle yabancı öğrencilerin bilgi, beceri ve yaratıcı gücünün geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

11- İşbirliği yapılan yabancı üniversiteler ile Türkiye’deki üniversiteler arasında eğitim deneyimlerinin değişimini sağlamak.

12- Arap, Afrika ve Asya ülkelerinde yaşayan başarılı ancak yoksul öğrenciler için eğitim fırsatları ve bursları temin etmek.

13- Bilimsel araştırmalar alanında kolaylıklar sağlamak için özellikle de Arap, Afrika ve Asya ülkelerindeki üniversitelerin öğretim üyeleri için Türkiye üniversitelerinde akademik kariyer ile ilgili araştırmalar yapmak.

14- Türk ve Arap milletlerinin yanı sıra İslam ümmetini ilgilendiren stratejik sorunların tartışılacağı bilimsel toplantılar düzenlemek.

15- Bilimsel araştırmaya hizmet etmek, akademik gelişmeye katkı sağlamak ve Türkiye üniversiteleri ile Arap, Afrika ve Asya ülkelerindeki üniversitelerdeki araştırmacılar ve öğretim üyeleri arasında köprü oluşturmak.

16- Bilgi ve bilimin yayılmasına katkı sağlamak amacıyla bilimsel fuarlar düzenlemek.

17- Hem Türkiye hem de Arap, Afrika ve Asya ülkelerinde çeşitli alanlarda artmakta olan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun ve orta vadeli eğitim programları sunmak.

18- Diğer ülkelerde ki akademisyenlerin yeterlilik ve mesleki deneyimlerini Türkiye deki araştırmalara katkı oluşturmasını sağlamaktır.

19- Bilimsel araştırmalar sonucunda çıkan etkin verilerin patentlenmesini sağlamak.

20- Performans analizi ile üniversitelerin gelişimine yardımcı olmak.

21- Üniversitelerin sıralamasını yükseltmek için gerekli koşulları sağlamak ve performanslarını artırarak dünya üniversiteleri arasında yüksek bir konum elde etmelerine yardımcı olmak.

22- Dünyanın tüm üniversitelerin sınıflandırılmasını ve dünyadaki bilimsel araştırmaların sayılarını yayınlamaktır.

 

 Asya Afrika ve Ülkemizdeki Üniversitelerin bölgesel ve yerel şartlara göre sıralandırılmasını sağlayacağız.

 ABD, AB ve Asya ülkelerimde bulunan üniversite değerlendirme şirketleri, kendi yerel ve bölgesel öneme haiz ölçütlere göre sırlama yapmaktadır. En basitinden bu ülkelerde mesleki eğitim problemi çözülmüş ve teknik personel ihtiyaçları ulusal strateji haline getirilmiş durumdadır. Ulusal strateji olarak mavi yakalı çalışan ihtiyaçlarını çözmüşlerdir. Öte yandan Asya ve Afrika’da mesleki eğitimin önemi tam kavranmamış birçok üniversitede halen mesleki teknik eğitim programları kâğıt üzerinde eğitim yapmaktadır. Asya ve Afrika’da mesleki eğitimin önemi vurgulanmalı ve bu konuda teorik eğitimin yanında pratik eğitimi güçlü olan bölüm ve üniversiteleri teşvik edip o üniversitelerin tanınırlığını arttırarak aynı zamanda tercih edilmelerine katkı sağlanabilir.

 Üniversitelerde ki Pratik eğitimi yapacak hocaların yetişmesi ve üniversitelerin dışında yetişmiş insan gücünü transfer ederek akademik kadrolarının %40-50 oranında teorik ders veren hocaların yanına pratik yönü güçlü hoca kadroları ile destekleyerek üniversite ile özel sektörü arasındaki iş bilirliği desteklenebilir.

 Üniversite derecelendirmede bu ve buna benzer ölçütler koyarak İslam ülkelerinde araştırma yapan, üreten neslin yetişmesine katkı saylamak vakfımızın hedefleri arasındadır.

 

 Afrika ve Asya’dan daha çok gencin Türkiye’de ön lisans, lisans, Mastır ve doktora imkânından yararlanması için faaliyet göstermek

 Bir lisan bir insan felsefesi ile dokunmadığın insan senin değildir, gidemediğin yer senin değildir ilkesi doğrultusunda baktığımızda bir zamanlar ilmin ve bilimin merkezi olan İslam âlimlerini yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

 Türkiye’deki üniversitelere Asya ve Afrika’dan daha çok öğrenci getirerek onları birer bilim insanı, meslek erbabı ve Türkiye elçisi olarak yetiştirmek amaçlamaktayız. Bu öğrenciler eğitimleri süresince harcamaları ile bacasız fabrika gibi ülke ekonomiye katkı sağlayacaklardır. 2018 de İngiltere’ye eğitim almak için müracaat eden öğrenci sayısı 126,000’dır. Bu sayının yarısından fazlasını İslam ülkelerinden gelen öğrencilerden oluşmaktadır. Birleşik Krallık nüfusu 2020 yılında 67.725.424 olduğu kabul edilirse bu rakam oldukça yüksektir. Bir öğrenci, dil ve lisans ile lisansüstü eğitimde eklediğinde bir ülkede ortalama eğitim için 6-7 yıl kalmaktadır. İngiltere’de yaklaşık 800 000 yabancı öğrenci bulunmaktadır. Dünyada hareket halinde 7 000 000 üzerinde yabancı öğrenci olduğu düşünüldüğünde İngiltere bu pastanın %11,4 almaktadır. ABD’de 1 000 000, kanada da 450 000 öğrenci ve Malezya da ise 172 00 uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Türkiye ise 150 000 uluslararası öğrenci bulunmakta olup, bunun çoğunluğunu Suriyeli öğrenciler oluşturmaktadır. Yabancı öğrenci pastasından ülkemizin daha çok kazanmasını sağlamak vakfımızın hedefleri arasındadır.

 Ülkemizdeki yeteri düzeyde mesleki eğitim alt yapısı bulunmasına rağmen, maalesef kendi öğrencilerimiz tercih etmemektedir. Bu da bazı bölümlerin kapanma aşamasına gelmesine sebep olmaktadır. Vakfımız, atıl hale gelen altyapı ve teknik kadroyu dünya ekonomisine kazandırmak, mevcut altyapı ile Asya’da ve Afrika’da ihtiyaç duyulan öncelikli alanlarda teknik ve mesleki eğitim ihtiyacını karşılayacak gençlerin eğitimini Türkiye’de yapmayı amaçlamaktadır.

 Afrika ve Asya’da mesleki eğitimin öncülüğünü yaparak daha çok gencin meslek sahibi olması için eğitim programları hazırlamak ve yaygınlaştırmak. 

Ülkelerin refah seviyesinin yükselmesi için ülke içinde üretimin mutlaka artması gerekmektedir. Bunun yolu üretim yapma alanında teknik bilgisi ve beceri kazanmış insan gücüne ihtiyaç vardır. Vakfımız, gerekli insan gücünü yetiştirmek için özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde yetkililerle görüşüp öncelikli mesleki eğitim ihtiyaçları belirlenerek o alanlarda eğitimler vermeyi planlamaktadır. İlgili ülkelerin ihtiyaç duyduğu kısa, orta ve uzun vadeli meslek edindirme kursları için gençleri Türkiye’ye getirip burada uygulamalı eğitip aldıktan sonra memleketlerine dönerek farklı alanlarda kazandıkları becerileri icra edecek ortamın oluşumu için danışmanlık ve destekte bulunarak üretime geçmesini sağlamaktır.

 İl etapta düzenlenen mesleki eğitim, ziraat ve tarım, hayvan yetiştiriciliği veterinerlik, İnşaat kalıp, duvar, demir ustalıkları ve inşaat mühendisliği, çelik imalatı kaynak, montaj, boya ustalıkları gibi alanları kapsamaktadır. Elektrik elektronik alanı da diğer meslek edindirme alanıdır. Buna ilaveten, vakfımız şehir altyapısı alanında da personel eğitimleri organize etmeyi planlamaktadır.

 Asya ve Afrika’nın eğitim ihtiyaçlarının Uzaktan eğitim ile yapılabilecek tüm eğitimler için üniversiteler ile işbirliği yapmak ve eğitimlerin verilmesi için tüm alt yapıyı sağlamak

 Küreselleşme ile beraber günümüzde uzaktan eğitim (online), dünya genelinde giderek yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Dolaysıyla, ülkeler bilgi ve tecrübe konusunda daha hızlı iletişime geçmek, tecrübelerden yararlanmak, çalışan iş gücünün hayat boyu eğitimin içine almak için bilgi işlem alt yapısına ciddi yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, ülkemizdeki üniversitelerin uzaktan eğitim programlarını derleyerek Afrika ve Asya’dan öğrencilerin tercihlerini sağlamak için ilgili ülkelerde ülkemizin gönüllü tanıtımını yapmak ve ihtiyaç duyulan eğitim programlarımızı ülkelerde yaygınlaştırmak vakfımızın hedefleri arasındadır.

 Uzaktan eğitimde Kanada sanal üniversitesinin 100 000 öğrencisi mevcut bu modeli ülkemiz üniversitelerinde başarmak önem arz etmektedir. Bu modelin ülkemizde uygulanması için gerekli görüşmeleri yaparak, eğitim hizmetini halkın ayağına götürmek için çözüm önerileri ve çözüm yolları bulmak önceliklerimiz arasındadır. , çok dilli programları yayınlaştırmak, hayat boyu öğrenme, mesleki eğitim, program öğretimleri, kişisel gelişim eğitimleri vb eğitimlerin her birinin verilmesi için eğitim kurumları ile bahsi gecen ülkelerde ihtiyaç oluşturmak ve bu ihtiyacı Türkiye’ye yönlendirerek eğitim vermek diğer ilgi alanlardır. Bu sayede ülkemize hem ekonomik katkı sağlamak hem de ülkemizin tanınırlığını artırmak için gönüllü elçileri eğitmeyi planlamaktayız.   

 Uluslararası geçerli olan sınav merkezleri ile işbirliği yaparak o teknik ve teknolojiyi Türkiye’ye kazandırmak gelecekte Türkiye’nin bu alanda otorite olmasını sağlamak

 Uluslararası öğrenci kabulünde kabul edilen uluslararası alanda geçerli olan SAT gibi giriş sınavları veya TOEFL ve IELTS gibi dil sınavları bulunmaktadır. Vakıf olarak bu alanlarda da öncelikle olarak uluslararası sınav merkezlerinin Türkiye’de çözüm ortağı olmak, teknik ve altyapıyı kurumumuza kazandırarak öğrencilerin kayıt kabul sürecini kolaylaştırmaktır. Kısaca, bu alanda kendi sınav alt yapımızı oluşturmak için gerekli ortak çalışmaları yaparak ÖSYM ve Anadolu Üniversiteleri ile işbirliği gitmeyi planlamaktayız.   

 Afrika Asya da ki kamu kurumlarının hizmet içi eğitimlerin Türkiye modelinin uygulamalı eğitimlerin verilmesi

 Globalleşmenin bir sonucu olarak günümüzde ülkeler birbirlerine daha yaklaşmakta, İş birlikteliklerini artırmaktalar, bilgi ve tecrübe paylaşımına gitmektedirler. Türkiye’nin devlet olarak uzun yıllar neticesinde elde ettiği devlet ve yönetim bilgi ve tecrübesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda vakfımız, tecrübeli eğitim kadrosu ve paydaşları ile uluslararası düzeyde çalıştay, seminer, iç hizmet eğitimleri düzenleyerek Türkiye’nin bu bilgi ve tecrübesini Afrika ve Asya ülkeleri ile paylaşması noktasında girişimlerde bulunmayı amaç edinmektedir. Böylece, her iki Kıta’daki ülkelerle hem birbirleri ile yakınlaşabilecek hem de ülkelerin gelişmesi noktasında bil ve tecrübe paylaşımı yapabileceklerdir.        

 Afrika Asya bölgesinin akademisyen ve eğitici ihtiyaçlarını karşılamak için öncelikle kendi içinde ki norm kadro (fazla hoca) eğiticilerin iki kıta arasında değişimi

 Türkiye'deki yetişmiş akademik personel dikkate alındığında gerçekten çok sayıda kaliteli, yetişmiş akademisyenler bulunmaktadır. Akademisyenlerin alanlarının çeşitliliği de yükseköğretimde çok farklı tecrübelerin edinilmesine katkı sağlamaktadır. Belli alanlarda hoca fazlalığı da bulunmaktadır. Bu bağlamda Afrika ve Asya ülkelerindeki üniversitelere kısa, orta ve uzun süreliğine akademisyen göndererek ikili hem işbirliği olanaklarını geliştirilebilecek hem de Türkiye'deki üniversitelerin bilgi ve tecrübe birikimleri Asya ve Afrika'daki üniversiteler ile paylaşılabilecektir. Vakfımız Türkiye'den akademisyenlerin Asya ve Afrika’daki üniversitelere akademisyen gönderme noktasında aracılık edecek, kabul mektupları alabilecek ve çalışma ortamlarının ayarlanmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda Afrika ve Asya'dan ülkemize gelecek akademisyenlerin de üniversitelerde iş bulmaları kabul almaları hediyem imkânları elde edebilmeleri için yardımcı olacaktır. Böylece kıtalararasında eğitim ve diğer alanlarda iş birliktelikleri geliştirilebilecektir.

 Savaş vb nedenlerden göçe zorlanan bilim adamları ve meslek ustalarını öncelikle Türkiye’de istihdam etmek ihtiyaç fazlası ise ihtiyaç duyulan ülkelerde istihdamını sağlamak.

 Ortadoğu'da, Asya'da ve Afrika'da yaşanan gerek savaş gerekse iç çekişmeler nedeniyle birçok bilim insanı ülkelerini terk etmekte ve başka ülkelerde çalışmaya yönelmektedirler. Bu noktada yetişmiş insan gücünün ülkemize kazandırılması, eğitimimize katkı sağlaması ve akademik mirasın korunması noktasında vakfımız üzerine düşen görevi yapmayı planlamaktadır. Böylece ülkemizde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlara bu akademisyenlerin kazandırılması sağlanacaktır. Bunun için vakfımız, farklı kesimlerle yakın işbirliği içinde olarak yönlendirme, rehberlik yapma ve iş olanakların araştırılması için çalışmalar yapmaktadır.

 Bilimsel araştırmalar sonucunda çıkan etkin verilerin patentlenmesini sağlamak.

  Yapılan bir akademik çalışmanın ve buluşun Patente dönüştürülmesi çok önemlidir. Böylece bir bölgede yapılan çalışmanın sonucunun diğer bölgedeki insanların ve toplumların gelişmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu bağlamda vakfımız, gerek ülkemizde gerekse Asya ve Afrika ülkelerinde yapılan akademik çalışmalar neticesinde elde edilebilecek telif haklarının alınmasına yardımcı olmak, patenlerin uluslararası alanda işlerlik kazanması için akademisyenlere yardımcı olmayı ve rehberlik yapmayı hedeflemektedir.

 Ülkemizdeki üniversitelerin Afrika ve Asya’daki üniversiteler ile işbirliği yapmasını sağlayarak o üniversitelerin akademik seviyesine katkıda bulunmak

 Küreselleşen dünyada gerek iş dünyasının gerekse üniversitelerin tek başına çalışma yapmaları pek bir anlam ifade etmemektedir. Dolayısıyla, ikili ilişkiler, anlaşmalar, ortak projeler büyük çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Bu sonuca hizmet etmek için, vakfımız, hem ikili ilişkiler geliştirilmesinde hem de Üniversitelerarası bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanması noktasında ülkemizdeki üniversiteleri ile Asya ve Avrupa'daki üniversiteler arasında ikili anlaşmalar yapılmasına, ortak proje hazırlanmasına, değişim programlarını geliştirilmesine, böylece ilgili ülke üniversitelerin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp