Çalışmalarımız

  • Home -
  • Çalışmalarımız

Çalışmalarımız

1. Asya, Afrika ve Ülkemizdeki üniversitelerin bölgesel ve yerel şartlara göre derecelendirilmesini sağlamak.
ABD, AB ve Asya ülkelerinde bulunan üniversite değerlendirme şirketleri, kendi yerel ve bölgesel öneme haiz ölçütlere göre sıralama yapmaktadır. En basitinden, bu ülkelerde mesleki eğitim problemi çözülmüş ve teknik personel ihtiyaçları ulusal strateji haline getirilmiş durumdadır. Ulusal strateji olarak mavi yakalı çalışan ihtiyaçlarını çözmüşlerdir. Öte yandan Asya ve Afrika’da mesleki eğitimin önemi tam kavranmamış birçok üniversitede halen mesleki teknik eğitim programları kağıt üzerinde eğitim yapmaktadır. Asya ve Afrika’da mesleki eğitimin önemi vurgulanmalı ve bu konuda teorik eğitimin yanında pratik eğitimi güçlü olan bölüm ve üniversiteleri teşvik etme yoluyla o üniversitelerin tanınırlığını arttırarak, aynı zamanda tercih edilmelerine katkı sağlanabilir.
Üniversitelerde pratik eğitimi yapacak hocaların yetişmesi ve üniversitelerin dışında yetişmiş insan gücünü transfer ederek akademik kadrolarının %50 oranında teorik ders veren hocaların yanına pratik yönü güçlü hoca kadroları ile destekleyerek üniversite ile özel sektörü arasındaki iş bilirliği desteklenebilir. Üniversite derecelendirmede bu ve buna benzer ölçütler koyarak İslam ülkelerinde araştırma yapan, üreten neslin yetişmesine katkı saylamak vakfımızın hedefleri arasındadır.

 

 


2. Afrika ve Asya’dan daha çok gencin Türkiye’de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora imkânından yararlanması için faaliyet göstermek.
Bir lisan bir insan felsefesi ile dokunmadığın insan senin değildir, gidemediğin yer senin değildir ilkesi doğrultusunda baktığımızda bir zamanlar ilmin ve bilimin merkezi olan İslam alimlerini yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Türkiye’deki üniversitelere Asya ve Afrika’dan daha çok öğrenci getirerek onları birer bilim insanı, meslek erbabı ve Türkiye elçisi olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu öğrenciler eğitimleri süresince harcamaları ile birer bacasız fabrika gibi ülke ekonomiye katkı sağlayacaklardır.
2018 yılında İngiltere’ye eğitim almak için müracaat eden öğrenci sayısı 126.000’dır. Bu sayının yarısından fazlasını İslam ülkelerinden gelen öğrenciler oluşmaktadır. Birleşik Krallık nüfusunun 2020 yılında 67.725.424 olduğu kabul edilirse, bu rakam oldukça yüksektir. Bir öğrenci; dil, lisans ve lisansüstü eğitim de eklediğinde bir ülkede eğitim için ortalama 6-7 yıl kalmaktadır. İngiltere’de yaklaşık 800.000 yabancı öğrenci bulunmaktadır. Dünyada hareket halinde 7 milyonun üzerinde yabancı öğrenci olduğu düşünüldüğünde, İngiltere bu pastanın %4’ünü almaktadır. ABD’de 1.000.000, Kanada’da 450.000 öğrenci ve Malezya’da ise 172.000 uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Türkiye’de ise 150.000 uluslararası öğrenci bulunmakta olup, bunun çoğunluğunu Suriyeli öğrenciler oluşturmaktadır. Yabancı öğrenci pastasından ülkemizin daha çok pay almasını sağlamak vakfımızın hedefleri arasındadır.

Ülkemizde yeteri düzeyde mesleki eğitim altyapısı bulunmasına rağmen, maalesef kendi öğrencilerimiz tarafından tercih etmemektedir. Bu da bazı bölümlerin kapanma aşamasına gelmesine sebep olmaktadır. Vakfımız, atıl hale gelen altyapı ve teknik kadroyu dünya ekonomisine kazandırmak, mevcut altyapı ile Asya’da ve Afrika’da ihtiyaç duyulan öncelikli alanlarda teknik ve mesleki eğitim ihtiyacını karşılayacak gençlerin eğitimini Türkiye’de vermeyi amaçlamaktadır.

3. Afrika ve Asya’da mesleki eğitimin öncülüğünü yaparak, daha çok gencin meslek sahibi olması için eğitim programları hazırlamak ve yaygınlaştırmak.
Ülkelerin refah seviyesinin yükselmesi için ülke içinde üretimin mutlaka artması gerekmektedir. Bunun yolu, üretim yapma alanında teknik bilgisi ve beceri kazanmış insan gücünden geçmektedir. Vakfımız, gerekli insan gücünü yetiştirmek için, özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde yetkililerle görüşerek, öncelikli mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesiyle bahse konu alanlarda eğitimler vermeyi planlamaktadır. Böylece, ilgili ülkelerin ihtiyaç duyduğu kısa, orta ve uzun vadeli meslek edindirme kursları için gençleri Türkiye’ye getirerek burada uygulamalı eğitip almaları sağlanacaktır. Daha sonra memleketlerine dönerek farklı alanlarda kazandıkları becerileri icra edecek ortamın oluşumu ile üretim sürecine dahil olacaklardır.
İl etapta düzenlenen mesleki eğitim, ziraat ve tarım, hayvan yetiştiriciliği, veterinerlik, inşaat kalıp, duvar, demir ustalıkları ve inşaat mühendisliği, çelik imalatı, kaynak, montaj, boya ustalığı gibi alanları kapsamaktadır. Elektrik-elektronik de diğer bir meslek edindirme alanıdır. Buna ilaveten, vakfımız şehir altyapısı alanında da personel eğitimleri organize etmeyi planlamaktadır.
4. Asya ve Afrika’nın eğitim ihtiyaçlarını uzaktan eğitim ile karşılamak maksadıyla, üniversiteler ile iş birliği yapmak ve eğitimlerin verilmesi için tüm alt yapıyı sağlamak.
Küreselleşme ile beraber günümüzde uzaktan eğitim (online education), dünya genelinde giderek yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Dolayısıyla, ülkeler daha hızlı iletişime geçmek, bilgi ve tecrübelerden yararlanmak, çalışan iş gücünü hayat boyu eğitim sürecine almak için, bilgi işlem altyapısına ciddi yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, ülkemizdeki üniversitelerin uzaktan eğitim programlarını derleyerek, Afrika ve Asya’dan öğrencilerin tercihlerini yönlendirebilmek için, ilgili ülkelerde ülkemizin gönüllü tanıtımını yapmak ve eğitim programlarımızı o ülkelerde yaygınlaştırmak vakfımızın hedefleri arasındadır.
Uzaktan eğitimde Kanada Sanal Üniversitesinin 100.000 öğrenciden oluşan mevcut modelini ülkemiz üniversitelerinde de hayata geçirmek önem arz etmektedir. Bu modelin ülkemizde de uygulanması için gerekli görüşmeleri yaparak, eğitim hizmetini halkımıza ulaştırmak için çözüm yolları bulmak önceliklerimiz arasındadır. Çok dilli programları yaygınlaştırmak, hayat boyu öğrenme, mesleki eğitim, program öğretimleri, kişisel gelişim vb. eğitimlerin her birinin verilmesi için bahsi geçen ülkelerde farkındalık oluşturmak ve bu eğitimlerin Türkiye tarafından verilmesini sağlamak ise diğer bir hedefimizdir. Bu sayede, ülkemize hem ekonomik katkı sağlamak, hem de ülkemizin tantımını artırmak için gönüllü elçileri eğitmeyi planlamaktayız.

5. Uluslararası geçerli sınav merkezleri ile işbirliği yaparak gerekli altyapı ve teknolojiyi Türkiye’ye kazandırmak, gelecekte Türkiye’nin bu alanda otorite olmasını sağlamak.
Dünya genelinde öğrenci kabulü için kriter alınan ve uluslararası çapta geçerli olan SAT gibi giriş sınavları ile TOEFL ve IELTS gibi dil sınavları bulunmaktadır. Vakıf olarak, uluslararası sınav merkezlerinin Türkiye’de çözüm ortağı olmak, gerekli birikimi kurumumuza kazandırarak öğrencilerin kayıt kabul sürecini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Sonuç olarak, bu alanda kendi sınav altyapımızı oluşturmak için ortak çalışmaları yaparak ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi ile işbirliği gitmeyi planlamaktayız.

6. Afrika ve Asya’daki kamu kurumlarının hizmet içi eğitimlerine yönelik Türkiye modelini uygulamalı eğitimlerle vermek.
Globalleşmenin bir sonucu olarak günümüzde ülkeler birbirlerine daha yaklaşmakta, iş birliklerini artırmakta, bilgi ve tecrübe paylaşımına gitmektedir. Türkiye’nin uzun yıllar neticesinde elde ettiği devlet yönetimi konusundaki bilgi ve tecrübesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda vakfımız, tecrübeli eğitim kadrosu ve paydaşları ile uluslararası düzeyde çalıştay, seminer, iç hizmet eğitimleri düzenleyerek, Türkiye’nin bu bilgi ve tecrübesini Afrika ve Asya ülkeleri ile paylaşmayı amaç edinmektedir. Böylece, hem her iki kıta’daki ülkelerle yakınlaşabilecek, hem de ülkelerin gelişmesi noktasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılabilecektir.

7. Afrika & Asya bölgesinin akademisyen ve eğitici ihtiyaçlarını karşılamak için, öncelikle kendi içindeki norm kadro (fazla) eğiticileri iki kıta arasında değişmek.
Türkiye’deki akademik personel dikkate alındığında; gerçekten çok sayıda kaliteli, yetişmiş akademisyen bulunmaktadır. Akademisyenlerin alanlarının çeşitliliği de yüksek öğretimde çok farklı tecrübelerin edinilmesine katkı sağlamaktadır. Belli alanlarda öğretim üyesi fazlalığı da bulunmaktadır. Bu bağlamda, Afrika ve Asya ülkelerindeki üniversitelere kısa, orta ve uzun süreliğine akademisyen göndererek hem ikili işbirliği olanaklarını geliştirilebilecek, hem de Türkiye’deki üniversitelerin bilgi ve tecrübe birikimleri Asya ve Afrika’daki üniversiteler ile paylaşılabilecektir. Vakfımız Türkiye’den Asya ve Afrika’daki üniversitelere akademisyen gönderme noktasında aracılık edecek, kabul mektupları alabilecek ve çalışma ortamlarının ayarlanmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda Afrika ve Asya’dan ülkemize gelecek akademisyenlerin de üniversitelerde iş bulmaları kabul almaları, hediyem imkânları elde edebilmeleri için yardımcı olacaktır. Böylece kıtalar arasında eğitim ve diğer alanlarda iş birliktelikleri geliştirilebilecektir.

8. Savaş vb. nedenlerden göçe zorlanan bilim adamları ve meslek ustalarını öncelikle Türkiye’de istihdam etmek, ihtiyaç fazlası ise ihtiyaç duyulan ülkelerde istihdamını sağlamak.
Orta doğu’da, Asya’da ve Afrika’da yaşanan gerek savaş, gerekse iç çekişmeler nedeniyle birçok bilim insanı ülkelerini terk etmekte ve başka ülkelerde çalışmaya yönelmektedirler. Bu noktada yetişmiş insan gücünün ülkemize kazandırılması, eğitimimize katkı sağlaması ve akademik mirasın korunması noktasında vakfımız üzerine düşen görevi yapmayı planlamaktadır. Böylece ülkemizde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlara bu akademisyenlerin kazandırılması sağlanacaktır. Bunun için vakfımız, farklı kesimlerle yakın işbirliği içinde olarak yönlendirme, rehberlik yapma ve iş olanakların araştırılması için çalışmalar yapmaktadır.

 9. Bilimsel araştırmalar sonucunda çıkan etkin verilerin patent almasını sağlamak.

Yapılan bir akademik çalışmanın ve buluşun Patente dönüştürülmesi çok önemlidir. Böylece bir bölgede yapılan çalışmanın sonucunun diğer bölgedeki insanların ve toplumların gelişmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu bağlamda vakfımız, gerek ülkemizde gerekse Asya ve Afrika ülkelerinde yapılan akademik çalışmalar neticesinde elde edilebilecek telif haklarının alınmasına yardımcı olmak, patenlerin uluslararası alanda işlerlik kazanması için akademisyenlere yardımcı olmayı ve rehberlik yapmayı hedeflemektedir.

 10. Ülkemizdeki üniversitelerin Afrika ve Asya’daki üniversiteler ile iş birliği yapmasını sağlayarak, o üniversitelerin akademik seviyesine katkıda bulunmak.

Küreselleşen dünyada gerek iş dünyasının gerekse üniversitelerin tek başına çalışma yapmaları pek bir anlam ifade etmemektedir. Dolayısıyla, ikili ilişkiler, anlaşmalar, ortak projeler büyük çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Bu sonuca hizmet etmek için, vakfımız, hem ikili ilişkiler geliştirilmesinde, hem de üniversiteler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanması noktasında ülkemizdeki üniversiteleri ile Asya ve Avrupa’daki üniversiteler arasında ikili anlaşmalar yapılmasına, ortak proje hazırlanmasına, değişim programlarını geliştirilmesine, böylece ilgili ülke üniversitelerin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp