YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

  • -
  • YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı (TİVAK) ülke ihtiyaçlarını karşılamak, dünyada gelişen en son teknolojileri yakından takip edebilmek ve bunları daha ilerilere taşıyarak ülkemiz hizmetine sunma maksadıyla bir üniversite kurmaya karar vermiştir.

Bu maksatla YÖK Genel Kuruluna sunulan üniversite kuruluşu başvuru dosyası YÖK tarafından incelenmiş olup, 03.03.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak kuruluşu resmen tamamlanmıştır.

Uzun yıllardan beri insani değerlere önem veren, kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti vermekte olan Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin güçlü, deneyimli, ulusal ve uluslararası alanda saygınlık kazanmış öğretim üyesi kadrosunun özellikle Sağlık Bilimleri alanındaki bilgi ve birikimini eğitime aktararak, nitelikli insan gücü yetiştiren araştırma odaklı bir üniversite olmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Sağlık Bilimlerinin yanı sıra iştirakçi vakıf ve kuruluşlar ile beraber Üniversitemiz bünyesinde açılacak olan diğer birimlerin de aynı hedeflerle eğitimini sürdürmesi, bilgi, güven ve deneyime dayalı kültür ve markasını Yükseköğretim alanında da ileriye götürerek ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi ve bu fakülteler ile ilgili yüksekokullar, araştırma merkezleri, Teknokent, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, Ar-Ge Birimleri ve Enstitüler kurulması planlanmıştır.

Tüm eğitim, üretim ve geliştirme merkezleri ülke ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiş ve pek çok konuda büyük eksikleri kapatacakları düşünülmektedir.

Özellikle Sağlık Teknokent'i ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Üniversite – Sanayi işbirliğini sağlaması ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak ilaç, serum, aşı, tıbbi cihaz ve bunların yan ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ile üretilmesini sağlayacak olması bakımından büyük önem arz etmektedir.

Projeler arasında yer alan Termokent ve Fizik - Tedavi - Rehabilitasyon ve Geriatri Merkezleriyle, mevcut sıcak su zenginlikleri yetişmiş insan gücüyle birleştirilecek ve Sağlık Turizmi konusunda ülkemiz hak ettiği yüksek noktalara getirilecektir.

Bölüm Dil
Tıp Türkçe
HEMŞİRELİK Türkçe
BESLENME VE DİYETETİK Türkçe
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Türkçe
Bölüm Dil
ANATOMİ Türkçe

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Ankara ilinin merkezi, Türkiye'nin en kalabalık ikinci ve dünyanın en kalabalık otuz sekizinci kentidir.

Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alır. Türkiye'nin coğrafi merkezine yakın olduğu için hem konum hem de işlev itibariyle Türkiye'nin kalbi benzetmesi yapılır.

İl merkezinin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Havalimanı havayolu ile giriş çıkışı sağlayan en önemli noktadır. Esenboğa'dan Türkiye'nin hemen her iline, ayrıca Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'nun çeşitli şehirlerine uçmak mümkündür. Havalimanını kent merkezine bağlayan yol da tamamen yenilenmiş ve yeni geçitler devreye sokulmuştur. Esenboğa Havalimanı şehir merkezine 35 dakikalık uzaklıktadır. Kara, hava ve demiryolu bakımından çok önemli bir kavşak noktası olan Ankara iline ulaşım havayolu, kara yolu ve demir yolu ile sağlanabilmektedir, şehir içi ulaşımı için halk otobüsleri, özel belediye otobüsleri ve raylı sistem bulunmaktadır.

Genellikle kara ikliminin hüküm sürdüğü Ankara'da farklı iklimler vardır. Güneyde İç Anadolu'nun hususiyeti olan step-bozkır iklimi, kuzeyde ise Karadeniz bölgesinin yumuşak ve yağışlı özelliği görülür. Ankara ilinin kışları çok soğuk ve yazları da çok sıcaktır. Yıllık ısı değişikliği 40°C ile -24,9°C arasındadır.

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp