SANKO ÜNİVERSİTESİ

  • -
  • SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ

Sani Konukoğlu Vakfı, Sanko Holding ve Konukoğlu Ailesin tarafından 1989 yılında kurulmuştur.

Vakıf Sözleşmesi doğrultusunda, eğitim ve sağlık konularındaki hizmetlerini arttırarak sürdüren Sani Konukoğlu Vakfı, Bakanlar Kurulu’nun 20.12.1995 tarih ve 95/7663 sayılı kararı ile vergi muafiyeti almaya hak kazandı.

Konukoğlu Ailesi Fertleri ile SANKO Holding bünyesindeki bazı şirketlerin kurduğu Vakfın gelirinin büyük bölümü kurucu üyeler ve SANKO Holding bünyesindeki şirketlerden bağış olarak sağlanmaktadır.

Sani Konukoğlu Vakfı, 1997 yılında, Türkiye Genelinde “Eğitim ve Sağlık “alanında 4500 Vakıf arasından “YILIN VAKFI” seçilmiştir.

18 Haziran 2013 tarih, 28681 Sayılı Resmi Gazete’de (Ek 1) yayımlanan 6492 Sayılı Kanun ile de ‘SANKO Üniversitesi’ kuruluşunu gerçekleştirerek hizmet vermeye hazır hale gelmiştir.

Yüksek bir toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulan SANKO Üniversitesinin ana misyonu "İNSANA HİZMET" vermektir. İnsana hizmeti de bilim, eğitim ve hizmet üçlemesini layıkıyla uygulayarak yapmaktır. Bunu başarmak için izlediğimiz yol;

İnsani ve toplumsal değerleri benimseyen, bunları geliştirme ve tanıtma gayreti içinde, mesleğinde başarılı olmak için yüksek düzeyde motive olmuş, araştırmacı, keşfetmeye yönelmiş bireyler yetiştirmek,
Eğitim, araştırma ve uygulamada küresel ve ulusal düzeyde kalite, verimlilik ve akreditasyon şartlarını yerine getiren, üst düzeyde rekabetçi, öğrencilerine istihdam piyasasının gerektirdiği bilgi, formasyon, davranış ve teknoloji kullanım becerisini sağlayan bir üniversite olmak,
Bilgiyi teknolojiye ve inovasyona dönüştürüp, bundan toplumsal ve ekonomik getiriler elde etmek,
Araştırma ve eğitimlerinin geliştireceği yöntemler ve oluşturacağı kurumlar eliyle uygulamaya dönük olmasını sağlamak, araştırma ve uygulama temelli eğitime öncelik vermek,
Örgün eğitimler yanında başta sağlık olmak üzere profesyonel ve kişisel gelişim amacı taşıyan sertifika ve diploma programları yoluyla toplumun bütün kesimlerine ulaşarak bilgi ve beceri kazandırmak,
Ülke, bölge ve komşu ülkelerin sağlık sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, teşhis ve tedavi için yeterli insan gücü, bilgi, know-how, teknoloji ve organizasyonları geliştirmek, en üst düzeyde teşhis ve tedavi kurumları kurmaktır.
Vizyonumuzun ana teması insanı ön planda tutarak, bilime, etik değerlere, topluma ve içinde yaşadığımız evrene saygılı olmaktır.

Eğitim-öğretim ve bilim geliştirme programları tasarlamak, araştırma-yayın kapsamında bilimin düzeyini yükseltmek, akademik ve idari açıdan profesyonel kadro oluşturmak, bölgesinde lider ve özellikle sağlık hizmetlerinde uzmanlaşan ve sağlık teknolojisi geliştirebilen bir kurum olmaktır.

Bölüm Dil
Tıp Türkçe
HEMŞİRELİK Türkçe
BESLENME VE DİYETETİK Türkçe
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Türkçe
Bölüm Dil
HEMŞİRELİK Türkçe
MOLEKÜLER TIP Türkçe

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en eski kültür merkezlerinden birisi olan Gaziantep, MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan ve ilk uygarlıkların doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında, tarihi İpek Yolu üzerinde konumlanmıştır.
Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birleştiği noktada konumlanan Gaziantep Suriye' ye komşu sınır ilimizdir. Güneydoğu Torosların uzantıları olan Sof dağlarının bulunduğu ilde ayrıca Dülükbaba, Sam, Ganibaba ve Sarıkaya Dağları da yer almaktadır. İslahiye, Barak, Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli ilin önemli ovalarını, Fırat Nehri, Nizip Çayı, Afrin Çayı, Merziman Çayı ve Alleben Deresi ise ilin önemli akarsularını oluşturmaktadır.
Gaziantep kültürel zenginliği kadar doğal güzellikleri, coğrafyası, zengin mutfağı ve alışveriş imkanları ile tam bir turizm cennetidir.
İlin iklimi Akdeniz ve Doğu Anadolu iklimleri arasında bir geçiş özelliğini gösterir. Akdeniz iklimi ağır basar. Yazları sıcak ve kuraktır. Kışlar çok soğuk olmaz. Ortalama iki ay kar yağar. Toprak ortalama 15 gün kar altında kalır. Yağışlar çok istikrarsızdır. Bazı seneye nazaran diğer sene iki misli yağmur yağar. Yağış ortalaması 550 milimetredir. Sıcaklık -17°C ile 48,8°C arasında seyreder.
Gaziantep, Akdeniz ve kara ikliminin geçiş noktasında yer almaktadır. İlin güney kesimleri Akdeniz ikliminin etkisinde olmakla beraber, genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. İlde yağış en çok kış ve ilkbahar aylarında görülür.
Gaziantep hem kara hem demir yolu ulaşımında güneyden ve Akdeniz' den doğuya ve kuzeye giden yolların kavşağında ve GAP'ın da girişinde bulunmaktadır.
Havayolu: Gaziantep Oğuzeli Havaalanı kent merkezine 20 km. mesafede yer almaktadır. Havalimanına kent merkezinden Türk Hava Yolları önünden kalkan servis araçları ile ulaşmak mümkündür. Gaziantep-Oğuzeli uluslararası hava alanından Ankara ve İstanbul’ a her gün ayrıca haftada üç sefer olmak üzere İstanbul’ a direkt uçak seferleri yapılmaktadır. Haftada bir günde bağımsız Devletler Topluluğu’ndan Azerbaycan’ a uçak seferi yapılmaktadır. Uluslararası Hava taşımacılığın da yapıldığı havaalanı GAP’ın tam olarak devreye girmesiyle çok yakın bir gelecekte bölgemizin Ortadoğu’ ya açılan hava trafiğinin merkezi durumuna gelecektir.
 Demiryolu: Haftada üç gün Toros Expresi Gaziantep-İstanbul seferi yapmaktadır. Ayrıca İstanbul’ dan gelip Suriye’ ye giden Halep Expresi de ilin İslahiye ilçesi sınır kapısından Suriye topraklarına girmektedir. Dülük, Nizip, Karkamış’ a her gün sefer tren seferleri yapılmaktadır. Ayrıca Narlı İstasyonu da Karkamış İstasyonu’ndan Halep-Bağdat demiryoluna bağlanır
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp