MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

  • -
  • MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Kanun  ile kurulan T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi, 4000 yıllık bir tarihe dayanan coğrafyada; içinde çeşitli dil, din ve kültürel zenginlikleri barındıran Mardin şehri ve çevresinin sosyal ve kültürel ortamına katkıda bulunarak, Türkiye’de bulunan Üniversiteler ile Ortadoğu’daki üniversiteler arasında köprü oluşturmayı hedeflemektedir.
Mezopotamya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mardin  ilinde kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye’nin genç ve gelişmekte olan üniversiteleri arasında yer almaktadır. 2015-2016 Akademik  yıl itibari ile  Üniversite,  öğrenim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini; 6 Fakülte, 4 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı ve 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi  ile yürütmektedir.  8000’e yakın  öğrenciyi geleceğe hazırlayan Mardin Artuklu  Üniversitesi, dinamik akademik kadrosu ve hızlı gelişimi ile dikkat çekerek, 420 Akademisyen ve 285  idari personel ile Türkiye’nin önemli bilim ve araştırma merkezlerinden biri olma kararlılığında ilerlemektedir.

 Türkiye’nin ilk ekolojik kampüsünün oluşturulması için 2012 yılından itibaren Merkezi Kampüs Yapılanma çalışmalarını başlatan Mardin Artuklu Üniversitesi, merkezi yerleşkenin tamamlanması için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 “Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü”nü bünyesinde bulundurma ayrıcalığına sahip  olan Mardin Artuklu Üniversitesi Farklı Dillerde eğitim veren  yeni fakülte ve bölümlerin kurulmasını sağlayarak Dil ağırlıklı tematik bir üniversite olma kararlılığında ilerlemektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi, öğrencilere akademik deneyim kazandırmanın yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlayacak olanaklar sunmaktadır.

Bölüm Dil
HEMŞİRELİK Türkçe
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI Arapça
EBELİK Türkçe
İKTİSAT Türkçe
İLAHİYAT Arapça
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İngilizce
İŞLETME Türkçe
Mimarlık Türkçe
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türkçe
Bölüm Dil
BİYOLOJİ Türkçe
EĞİTİM YÖNETİMİ Türkçe
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ Türkçe
FELSEFE Türkçe
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ Türkçe
GASTRONOMİ TURİZMİ Türkçe
KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ Türkçe
MİMARLIK Türkçe
RESİM Türkçe
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkçe
SOSYOLOJİ Türkçe
SÜRYANİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ Türkçe
TARİH Türkçe
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Türkçe
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türkçe
Bölüm Dil
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR) / Türkçe
SOSYOLOJİ (DR) / Türkçe

Mardin ili Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde yer alır. Suriye ile sınır komşusudur. Güneyinde Suriye, batısında Şanlıurfa ili, kuzeyinde Diyarbakır ve Batman illeri, kuzeydoğusunda Siirt ili ve doğusunda Şırnak ili bulunur. 
Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır.
Mardin 2019 nüfusu, tahmini verilere göre 850.718 civarlarındadır.
Bu nüfus verisi, eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır.
Mardin ilinin iklimi Kara iklimi ile Akdeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliğini gösterir. Yazlar sıcak ve kışlar soğuk geçer. Kar yağışlı gün sayısı 10 günü ve sıfırın altında gün sayısı 60 günü geçmez. Senenin 100 güne yakını 30°C’nin üstündedir. Senelik yağış ortalaması 713 mm’dir. 
Bitki örtüsü: İl topraklarında genel olarak “Bozkır” görünümü hâkimdir. Dağ yamaçları ve vadilerde meşe ormanlarına rastlanır. Orman ve fundalık saha il topraklarının %15’ini geçmez. Ekili ve dikili sahalar %40, çayır ve meralar %38’dir. Nusaybin ve Savur’da geniş kavaklık alanlar mevcuttur.
Mardin’e ulaşım karayolu, demiryolu ve havayolu ile sağlanmaktadır.
 Ayrıca Mardin havalimanından uluslararası uçuş seferleri de bulunmaktadır.
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp