MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

  • -
  • MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

 Üniversitemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek Madde 181. Maddesi gereğince kurulmuştur.
       Faaliyet göstermekte olan 2 Fakülte, 1 Yüksek Okul, 8 Meslek Yüksek Okulu, açılması uygun bulunan; 3 Fakülte, 1 Enstitü, Uygulama ve Araştırma merkezleri ile Üniversitemiz;  ülkemiz, coğrafyamız ve milletimizin beklentileri ve hedefleri, ulusal ihtiyaçlar ve evrensel gerçekler doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
        Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, topluma her anlamda hizmet etmek, üretmiş olduğumuz projeler ile gerek iç gerekse dış paydaşlarımıza hizmet sunmak öncelikli hedef ve politikalarımız arasındadır.      
       Yüklendiği sosyal sorumluluğun bilincinde olan üniversitemiz teknolojik gelişmeler doğrultusunda, değişim, ilerleme ve küreselleşme olgularını temel alarak bilimsel ilerlemeye küresel düzeyde katkı sağlamak, toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcı, esnek bir yapıya sahip olmak, geleceğe yönelik sorunları tespit ve tahlil edebilmek, kaliteden ödün vermeden ulusal ve uluslararası her alanda topluma ve bilime katkı sağlayacak mezunlar yetiştirmek amacındadır. 
       Kısıtlı imkânlara rağmen her yönüyle bilginin inanılmaz bir süratle arttığı çağımızda, ülkemizin ve milletimizin beklentileri  ve  hedefleri,  ulusal  ihtiyaçlar ve evrensel  gerçekler  doğrultusunda bilimsel  ve akademik  çalışmalar  gerçekleştirmek, temel bilimleri ve güncel gelişmeleri takip edebilecek, bilgi ve becerilerini kendi iradesi ile yenileyebilecek kuvvetli bir alt yapı, donanım ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmek, yetiştirdiğimiz bireyleri sadece bilimsel olarak değil etik olarak da doğru davranışlara yöneltecek değerleri ve insan sevgisini aşılayabilmektir.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Ulusal ve uluslarası alanda faaliyet gösteren, araştıran ve üreten akademik kadro gücüyle, yüksek öğretimde ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev edinmiş, dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, geleceğe yönelik sorunlar ve talepleri tahlil eden, teknolojiyi kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen bir üniversitedir.
Yüklendiği sosyal sorumluluğunun bilincinde olan üniversitemizin vizyonu; ülkemizin, milletimizin ve coğrafyamızın beklentileri ve hedefleri doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar ile ülkemizin sayılı üniversitelerinden birisi olmaktır.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzasında yer alan Malatya İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine doğal geçişi sağlayan yol güzergahındadır. Malatya genel olarak yüksek plato ve dağlardan oluşan bir arazi yapısına sahiptir, Neolitik Çağdan bu yana yerleşimlere sahne olmuştur.  
İlin güney bölümü meşe ağaçlarından oluşan korular ve baltalıklarla, kuzeyi ise bozuk nitelikli yapraklı ormanlarla kaplıdır. Nehir ve çay kenarlarında kavaklık ve söğütlükler bulunur. İl merkezi ve ilçelere bağlı köylerde, kayısı başta olmak üzere geniş meyvelikler yer alır.
Malatya 2019 nüfusu, tahmini verilere göre 800.659 civarlarındadır.
Bu nüfus verisi, eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır.
İklimi karasaldır; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve çoğu kez kar yağışlıdır. Ancak son yıllarda yapılan Karakaya ve diğer baraj göllerinin etkisiyle, iklim yumuşayarak zaman zaman Akdeniz iklimi özelliklerini göstermektedir. En çok yağış, ilkbahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. 
Malatya’ya ulaşım karayolu, havayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır.
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp