İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  • -
  • İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi


Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2010-2011 akademik yılında Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış; 2012-2013 akademik yılından itibaren aynı bölümlere yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı” açılmıştır. 2014-2015 akademik yılında ise Psikoloji, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve Arapça Mütercim-Tercümanlık programları açılmış ve aynı yıl itibarıyla Edebiyat Fakültesi lisans programlarının öğrenim dili kısmen (en az %30) İngilizce olmuştur.

Üniversitemiz Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi 2011-2012 akademik yılında öğrenim dili kısmen (en az % 30) Arapça olan “İslam ve Din Bilimleri Programı”na öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 akademik yılında “Uluslararası İlahiyat Programı”na da öğrenci alınmış olup bu programlara yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” uygulanmaktadır. Ayrıca 2011-2012 akademik yılından itibaren fakültemizin “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nı başarıyla tamamlayan fakülte öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla üç aylık bir program dahilinde Ürdün’ün önde gelen üniversitelerine gönderilmektedir. Bu uygulamanın geliştirilerek ve zenginleştirilerek sürdürülmesi hedeflenmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2013-2014 akademik yılında öğrenim dili İngilizce olan “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı”na öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup, bu programa yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı” oluşturulmuştur. 2014-2015 akademik yılında ise Ekonomi (İngilizce) ve Sosyal Hizmet (Türkçe) programları açılmış olup ilk öğrenciler kabul edilmiştir.

Bölüm Dil
EKONOMİ İngilizce
EKONOMİ İngilizce
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK İngilizce
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK İngilizce
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türkçe
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türkçe
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK Arapça
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK Arapça
Bölüm Dil
ÇEVİRİBİLİM İngilizce
EKONOMİ VE FİNANS Türkçe
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK İngilizce
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İngilizce
TARİH Türkçe
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Türkçe
Bölüm Dil
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (DR) (GAZİANTEP Ü. ORTAK) / Türkçe
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR) (OMÜ ORTAK) / Türkçe
İKTİSAT (DR) / Türkçe
İŞLETME (DR) / Türkçe
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR) / Türkçe

İstanbul, Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü görevi gören, bunların birbirine en çok yaklaştığı iki uç üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Bu uçlar Avrupa kıtasında Çatalca, Asya kıtasında ise Kocaeli; güneyden Marmara ve Bursa, güneybatıdan Tekirdağ ve kuzeybatıdan Kırklareli ile çevrilidir. Şehrin adını aldığı ve Haliç ile Marmara arasında kalan yarımada üzerinde bulunan asıl İstanbul 253 km², bütünü ise 5.712 km²'dir. Marmara denizindeki Adalar da İstanbul iline dahildir. 28   01’ ve 29   55’ doğu boylamlarıyla 41   33’ ve 40   28’ kuzey enlemleri arasında bulunur. İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve ekonomik açıdan en önemli şehri. Dünyanın 34. büyük ekonomiye sahip şehri, belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'nın en yüksek nüfusa sahip şehridir.
İstanbul Türkiye’nin en büyük ili ve dünyada ki sayılı metropellerin başında yer alan bir büyüklüktedir.
İstanbul’un 18 milyona yakın nüfusu bulunmaktadır.
Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Anadolu kara ikliminin tesiri altında bulunur. Kışın Akdeniz’den gelen ılık lodosları, Balkanlar üzerinden gelen soğuk veya Karadeniz’den gelen yağışlı havalar takip eder. Yıllık ortalama sıcaklığı 13.5°Cdir. Yıllık yağış miktarı ise 720-788 mm’dir. Yağışların %40’ı kış, %20’si ilkabahar aylarında olur. Yazın yağış, sonbaharın yarısı kadardır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve ılık geçer. Sıcaklık bir yıl boyunca -14°C ile +41,5°C arasında seyreder. Kar yağışlı gün sayısı normalde 10 günü geçmez.
İstanbul dan Türkiye’nin her iline ulaşımın hem kara yolu ile hemde hava yolu ile sağlandığı gibi Dünya’nın da her yerine havayolu, denizyolu, karayolu ve demir yolları ile ulaşım çok rahat ve kolay bir şekilde sağlanabilmektedir.
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp