BOZOK ÜNİVERSİTESİ

  • -
  • BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Yozgat Bozok Üniversitesi


Yozgat Bozok Üniversitesi 01 Mart 2006 tarihinde 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Kuruluş kanunu ile Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ayrıca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuştur.

Her açıdan emsalleriyle rekabet edebilecek yeterlilikte, sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki değerleri özüm­semiş bireyler yetiştirmek; bulunduğu şehrin coğrafi ve stratejik konumunu dikkate alarak bölgeye sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomi alanlarında katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, ülkenin ve insanlığın geleceğine faydalı olacak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektir.

Yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, millî ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştiren, mezunları tercih edilen, bölgesinin gelişimine yön veren, yenilikçi bir üniversite olmaktır.

Temel politikamız; eğitimde kaliteyi gözetmek, bilimsel çalışmaları teşvik etmek, başarılı öğrencileri ve personeli ödüllendirmek, sosyal kimlik kazanmak, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek, teknolojik geli­şimde liderlik yapmak, çevreye duyarlı politikalar üretmek, kaynakları etkin kullanmak, akademik liyâkat ve başarıya önem vermek, toplumun değerlerine sahip çıkmak, yeniliklere açık, katılımcı ve iletişimi kolay bir yönetim anlayışı sergilemek, öğrenci ve çalışan odaklı etkin bir eğitim vermek, etik değerlere ve akademik ilkelere bağlılığı sağlamak, akademik özgürlüğü gerçekleştirmek, coğrafyamızın ekonomik potansiyelini harekete geçirmek ve kurumsal kültürü benimsemiş bir anlayış sergilemektir.

Bölüm Dil
HEMŞİRELİK Türkçe
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Türkçe
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Türkçe
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Türkçe
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Türkçe
EBELİK Türkçe
İKTİSAT Türkçe
İLAHİYAT Türkçe
İŞLETME Türkçe
Mimarlık Türkçe
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA Türkçe
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türkçe
Bölüm Dil
BAHÇE BİTKİLERİ Türkçe
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Türkçe
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Türkçe
EĞİTİM YÖNETİMİ Türkçe
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Türkçe
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ Türkçe
FEN BİLGİSİ EĞİTİM Türkçe
HEMŞİRELİK Türkçe
İŞLETME Türkçe
MATEMATİK Türkçe
MEKATRONİK Türkçe
SINIF EĞİTİMİ Türkçe
SOSYOLOJİ Türkçe
TARİH Türkçe
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Türkçe
TIBBİ BİYOKİMYA Türkçe
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türkçe
Bölüm Dil
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) / Türkçe
HEMŞİRELİK (DR) / Türkçe
İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) / Türkçe
İŞLETME (DR) / Türkçe
İŞLETME (DR) / Türkçe
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) / Türkçe
ODYOLOJİ (DR) / Türkçe
التقويم(DR) / Türkçe
ÖZEL HUKUK (DR) / Türkçe
HALK SAĞLIĞI (DR) / Türkçe
صب اسنان الأطفال(DR) / Türkçe
Yozgat İli, İç Anadolu Bölgesinin orta Kızılırmak bölümünde Bozok Platosu üzerinde yer almaktadır. Yozgat şehir merkezi, doğu – Batı istikametinde uzanan Kirazlı dere vadisi içinde kurulmuştur. 14.123 km²'lik bir alan kapsayan İl toprakları 34 05' ve 36 10' doğu meridyenleri ile 38 40' ve 40 18' kuzey paralelleri arasında yer alır. Bozok Platosunun yüksek tepelerinden birinin eteğinde kurulmuş olan İl merkezinin yükseltisi 1320 mt. dir.                                                                                                                      Yozgat, Kuzeyde Çorum, Amasya, Tokat, doğuda Sivas, Güneyde Kayseri, Nevşehir, Batıda Kırşehir ve Kırıkkale illeri ile çevrilidir.
Yozgat, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasında geçiş noktası oluşturmaktadır. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yozgat, Anadolu Halk Edebiyatının zengin ürünlerini barındırmaktadır. 
Yozgat'ta İç Anadolu'nun karasal iklimi egemendir. İl alanının önemli bir bölümünü kaplayan Bozok platosu, güney ve kuzey Anadolu taş sistemleriyle deniz etkilerine kapatılmıştır. Bu nedenle yazla kış ve geceyle gündüz arasında ısı farkları yüksektir. Bu sert iklim koşulları Yeşilırmak havzasına giren Çekerek Vadisinde biraz yumuşamaktadır. Bu kesimlerde az da olsa Karadeniz iklimi etkileri görülür.
Karayolu: İlin karayolu ile diğer illere bağlantısı vardır.
Demiryolu: Ankara-Kayseri ve Doğu Anadolu bölgesine bağlantıyı sağlayan demiryolu Yozgat' tan geçmektedir. Yerköy, Şefaatli ve Yenifakılı İlçelerinde tren istasyonu bulunmaktadır. Gar istasyonları İlçe merkezlerindedir.
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp