ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

  • -
  • ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Ardahan Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi"nin 22 Mayıs 2008 tarihinde kabul ettiği 5765 sayılı kanun ile kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir.

Bilgi kendisine değer veren ve sahip olan insanları ve toplumları, diğer insan ve toplumlardan üstün kılan yüce bir değerdir. Bu nedenle Ardahan Üniversitesi var olan bilgiye ulaşmayı, bilgiyi anlamayı, yorumlamayı ve yeniden üretmeyi kabul eder. Bu süreçteki her türlü kısıtlama ve engelin karşısında duracaktır. Bilginin üretilmesi ve paylaşılması için gerekli akademik ve ekonomik ortamı kurmayı amaç edinmiştir. Böyle bir ortamın varlığını tüm akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileri ile oluşturabileceği gerçekliğini kabul etmektedir.

ARÜ akademik ve idari personeliyle, öğrencisiyle yakın ve uzak çevresiyle sürekli etkileşim içindedir. Ardahan Üniversitesi bölgemiz ve ülkemizin yanı sıra; insanlığımızın sorunlarına da çözümler arayacak bilim insanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. ARÜ, bölgesi için bir umut olurken; ülkesi ve uluslararası toplumun sorunlarına ışık tutan akademik gök kuşağının bir rengi olmayı hedef edinmiştir.

Öğrencilerinin geleceğin dünyasını biçimlendirecek nitelikte bir eğitim almaları ana hedefleri arasındadır. Zira nitelikli insan gücü ülkemizin ve insanlığın en değerli servetidir. Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin bilimsel referansları temel düstur edinen; araştırmayı, yaratıcılığı, girişimciliği, ahlaki ve insani değerlere saygıyı, hoşgörülülüğü, farklılıklara saygıyı öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı gelişmiş, çağdaş ve demokrat bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Üniversitenin tüm akademik ve idari kadrosu, öğrencisi ve mezunları toplumun tüm kesimini eğitime ve katılıma özendirerek; eğitimin devamlılığı için gerekli ortamın sağlanmasını amaç edinir.

Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmek. Öz güven ve sorumluluk bilinci yüksek, temsil yeteneği olan, evrensel yetkinliklere ve etik değerlere sahip, iş ve eğitim dünyasının tercih ettiği bireylerin gelişmesi için değer yaratmak.

Bölüm Dil
İLAHİYAT Türkçe
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Türkçe
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türkçe
Bölüm Dil
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ Türkçe
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ Türkçe
TARİH Türkçe
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türkçe
Bölüm Dil
GÖZ HASTALIKLARI (DR) / Türkçe
Ardahan ili, 27 Mayıs 1992’ de çıkarılan yasayla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. ili olarak kurulmuştur. Kuzeyde ve doğuda Gürcistan toprakları, güneyde Kars, batıda Artvin ve Erzurum illeriyle sınırlıdır. İlin en önemli akarsuyu Kura ırmağı, en büyük gölü üçgen biçimli Çıldır gölüdür. Van gölünden sonra Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci büyük gölü olan Çıldır, lav akıntısı sonucunda oluşmuş bir "lav seti gölü" dür. Suları tatlı olan göl aralık ve nisan ayları arasındaki dönemde yer yer donmaktadır.
Ardahan ilinde sert bir yüksek yayla iklimi hakim sürer. Sibirya yüksek basınç merkezinin tesiri altında olduğundan, kış yedi ay devam eder. Kar yağışı fazla olduğundan, toprak uzun müddet karla kaplı kalır. İlkbahar ve sonbahar mevsimleri yok denecek kadar kısa sürer. 
Bitki örtüsü: İl topraklarının büyük kesimi çayır ve meralarla kaplıdır. Orman yönünden fazla zengin değildir. Dağ eteklerinde çam ağaçları yer alır.
Ardahan’a ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır.
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp