ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

  • -
  • ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Alanında Türkiye’nin İlk ve Tek Devlet Üniversitesi
ASBÜ 2013 yılında başkentin merkezinde sosyal bilimler alanındaki araştırmalara öncü olmak amacıyla kurulmuş, Türkiye’nin ilk ve tek devlet üniversitesidir. ASBÜ hem yürüttüğü araştırmalarla hem de lisans ve lisansüstü programları ile yalnız Türkiye içinde değil uluslararası düzeyde de etkin bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir. ASBÜ bünyesinde çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi bu amaç doğrultusunda faaliyet göstermektedir. 

Araştırma Üniversitesi

ASBÜ’de araştırma, Batı’da üretilen bilginin küçük katkılarla transfer edilmesi anlayışını taşımaz; yerel düzeyde yaşanan sosyal, beşeri, idari, siyasi, ticari ve endüstriyel sorunlar için özgün çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bilginin üretilmesi esasına dayanır. Bu nedenle dünyada önde gelen araştırma üniversitelerinde olduğu gibi ASBÜ de araştırma merkezleri odağında bir yapılanma ile çalışmaktadır. 

Şehir Üniversitesi

ASBÜ şehir dışında bir kampüs üniversitesi değildir, sosyal bilimlerin doğal laboratuvarı olan toplumla iç içe, şehrin dokusuna ve damarlarına nüfuz eden bir şehir üniversitesidir. Şehir üniversitesi olma özelliği, ASBÜ’ye toplumla bütünleşme ve toplumun dinamik yapısını inceleme fırsatı vermektedir
Eğitimde çok dilliliğe önem veren ASBÜ, öğrencilerimize dil becerilerini geliştirecek imkânlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, Dil Merkezimiz alanında uzman, yerli ve yabancı öğretim elemanlarıyla öğrencilerine kaliteli bir dil eğitimi sunmaktadır. Programlarımızın genelinde eğitim dili İngilizcedir. ASBÜ öğrencileri iyi derecede İngilizce öğrenmekle kalmayıp ikinci bir yabancı dil öğrenme konusunda özellikle desteklenirler.
 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ),
• araştırma odaklı,
• lisansüstü eksenli,
• uluslararası iş birliğine önem veren,
• güncel konulardaki araştırmalara öncelik veren,
• ilgi alanı tüm dünyayı kuşatan,
• Türkiye’de sosyal bilimler alanında araştırma ikliminin gelişmesinde öncü rol üstlenen,
• zengin bir kütüphaneye sahip,
• çok dilli, çok kültürlü,
• disiplinlerarası yaklaşımı esas alan,
• bulunduğu çevrenin dönüşümüne katkı sağlayan,
bir devlet üniversitesidir.

Bölüm Dil
EKONOMİ İngilizce
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İngilizce
İŞLETME İngilizce
ULUSLARARASI İLİŞKİLER İngilizce
Bölüm Dil
BARIŞ VE ÇATIŞMA ÇALIŞMALARI İngilizce
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Türkçe
İKTİSAT İngilizce
İŞLETME İngilizce
ÖZEL HUKUK Türkçe
SİYASET BİLİMİ İngilizce
ULUSLARARASI İLİŞKİLER İngilizce
YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe
Bölüm Dil
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR) / Türkçe

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Ankara ilinin merkezi, Türkiye'nin en kalabalık ikinci ve dünyanın en kalabalık otuz sekizinci kentidir.

Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alır. Türkiye'nin coğrafi merkezine yakın olduğu için hem konum hem de işlev itibariyle Türkiye'nin kalbi benzetmesi yapılır.

İl merkezinin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Havalimanı havayolu ile giriş çıkışı sağlayan en önemli noktadır. Esenboğa'dan Türkiye'nin hemen her iline, ayrıca Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'nun çeşitli şehirlerine uçmak mümkündür. Havalimanını kent merkezine bağlayan yol da tamamen yenilenmiş ve yeni geçitler devreye sokulmuştur. Esenboğa Havalimanı şehir merkezine 35 dakikalık uzaklıktadır. Kara, hava ve demiryolu bakımından çok önemli bir kavşak noktası olan Ankara iline ulaşım havayolu, kara yolu ve demir yolu ile sağlanabilmektedir, şehir içi ulaşımı için halk otobüsleri, özel belediye otobüsleri ve raylı sistem bulunmaktadır.

Genellikle kara ikliminin hüküm sürdüğü Ankara'da farklı iklimler vardır. Güneyde İç Anadolu'nun hususiyeti olan step-bozkır iklimi, kuzeyde ise Karadeniz bölgesinin yumuşak ve yağışlı özelliği görülür. Ankara ilinin kışları çok soğuk ve yazları da çok sıcaktır. Yıllık ısı değişikliği 40°C ile -24,9°C arasındadır.

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp