Hakkımızda

  • Home -
  • Hakkımızda

YUGEV

(Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı)

Yugev (Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı) dinamik, istikrarlı, kararlı ve araştırma ruhuna sahip kadrosuyla, sektördeki eksikleri tespit edip, bu eksiklere çözümler sunan, gücünü dürüstlük ilkesinden alan, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerini ilke edinmiş, Türkiye’nin Sivil Toplum Kuruluşudur.  Uluslararası eğitim hareketliliği içerisinde Türkiye Cumhuriyeti olarak yerimizi almak, yabancı öğrencilere ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımı da dahil olmak üzere siyasi, stratejik ve ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan stratejik ve tarihsel konumu dolayısıyla, uluslararası öğrenciler için en uygun ülkerlerden biridir.

8 Milyona yakın uluslararası öğrencinin gerek lisans gerek lisansüstü eğitimi almak için hareket halinde olduğu bilinmektedir. Bu hareketliliği arttıran nedenler arasında ulaşım imkanlarının artmış olması, toplumların refah düzeyinin artmış olması, globalleşmenin dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olması ve bazı ülkeler arasında vize uygulamalarının kaldırılmış olması gibi nedenler vardır. Bazı ülkeler, eğitimin uluslararası diplomasideki yerini ve uluslararası iletişimini geliştirmek, kültür alışverişini artırmak için uluslararası öğrenci hareketliliğini desteklemektedir. Ayrıca uluslararası öğrenciler, ev sahibi ülkelere ciddi ekonomik katkı sağlamaktadırlar. Bu nedenle; uluslararası öğrencilerin arzlarına cevap vermek, diğer ülkelerin eğitim sistemlerini tanıtmak ve öğrencilerin üniversitelerle birebir iletişim kurmalarına ortam sağlamak için uluslararası eğitim fuarları düzenlemektedir. Bir çok uluslararası kuruluş da uluslararası öğrenci hareketliliği fuarlarını desteklemekle kalmayıp, pazardaki yerini almış durumundadır. Türkiye de bu pazarda ki yerini sağlamlaştırmak için son zamanlar da ciddi atılımlar yapmaktadır. Devletin de katkılarıyla, çeşitli yetkili kurumların hayata geçirilmesiyle uluslararası öğrenci sayımıza çok ciddi artışlar sağlanmıştır. 

Bir ülkenin yabancı öğrenci çeşitliliği, uluslararası diplomasideki gücünü de doğru orantılı olarak etkiler. Dolayısıyla ülkeler yabancı öğrencileri kazanmak adına çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Örneğin; Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti uluslararası öğrencilere ücretsiz eğitim hakkı sunmakta, çalışma izni almalarını kolaylaştırmakta ve gelecekte bu öğrencilere vatandaşlık vermeyi planlamaktadır. 

YUGEV’in kuruluş nedenlerinden bir başkası da, Osmanlı İmparatorluğu’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne miras bıraktığı 600 yıllık tarihini dünyaya en doğru ve en iyi şekilde tanıtmaktır. Afrika, Asya, Uzak ve Yakın Doğu ülkelerindeki öğrenciler eğitim almak için çoğunlukla ABD’yi ve Avrupa ülkelerini tercih etmektedirler. Eğer; tarihte yüzlerce yıl bir çok Asya ve Afrika ülkesine rehberlik etmiş Osmanlı kültürünü bu öğrencilere doğru aktarabilir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıtımını en etkili biçimde yapabilirsek, eğitim kalitesinin de daha iyi seviyelere yükselmesiyle birlikte, bu ülkelerdeki öğrencilerin ülkemizi tercih etmelerini rahatlıkla sağlayabiliriz. 

Öte yandan İslam ülkelerinden yüz binlerce öğrenci ABD ve Avrupa ülkelerinde eğitim almak için her yıl milyonlarca dolar harcamaktadır. Halbuki Türkiye’yi tercih etmiş olsalar, aynı eğitimi çok daha az maliyetlere alacaklar. Ne acı bir tecellidir ki, ABD’de ve Avrupa’da eğitim gören bu öğrenciler, kendi kültürlerinden uzak birer batı hayranı olarak ülkelerine dönmektedir. Kültürel olarak asimile olan öğrencilerin bir kısmı ülkelerine döndükten sonra önemli mevkilere gelmekte ve devletlerinin hem siyasi hem de stratejik kararlarında rol oynamaktadırlar. YUGEV, yukarıda bahsedilen mevzunun önemli bir konu olduğunun fakında olan ve bu nedenle ülkemizi daha fazla tercih etmeleri için yabancı öğrencilerin teşvik edilmelerine katkı sağlamayı asıl hedefi olarak gören bir kurumdur. 

Dünya tarihi boyunca bir çok ülke kurulmuş ve yok olmuştur, ancak bazı ülkeler tarihin çok eski dönemlerinden beri varlıklarını sürdürmektedir. Bu ülkelerin geçmişten günümüze kadar varoluş sırları bilim ve kültüre verdikleri değerden kaynaklanmaktadır. Bilim ve kültür, her zaman medeniyetlerin temel taşı olmuştur. Bazı büyük ülkeler dev ordularıyla güç politikası uygulayarak varlıklarını benimsetmeye çalışmalarına rağmen yok olmaya mahkum olmuşlardır. Lakin, medeniyetlerini bilim ve kültür üzerine inşa etmiş ülkeler, ürettikleri eserler ile günümüzde de varlıklarını sürdürmektedirler. Savaşlara ve doğal afetlere rağmen, bu ülkelere ait kalıntılar bile günümüzde insanlara aydınlık geçmişlerini hatırlatmaktadırlar. 

Devlet ve insan birbirini tamamlayan ögelerdir ancak, insan olmadan ne devlet olur ne de medeniyet. İnsanı esas alan devletin en önemli değişkeni bilgi ve dildir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin derin tarihi ve dünyada geniş coğrafyalara yayılmış dili vardır.  Tarihimizin, kültürümüzün ve bilimin ışığında, Türkiye’de ki yükseköğretimi geliştirmek ve dünyaya tanıtmak için yola çıktık ve YUGEV’i kurduk. 

ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinde bulunan üniversite değerlendirme şirketleri bölgesel ve yerel ölçütlere göre sıralama yapmaktadır. 

Eğitimli mavi yaka çalışan sayısını artırmak için yüksekokulların eğitim kalitesi artırılmalı ve teorik bilgisi güçlü akademisyenlerin yanı sıra uygulama alanında da tecrübeli akademisyenlere yer verilmelidir. Asya, Afrika ve Türkiye’deki üniversiteler tanınırlığını artırarak öğrencileri önlisans bölümlere teşvik ederler. İhtiyaca yönelik akademisyenlerin yetiştirilmesi adına, halihazırda özel sektörde çalışan uzmanların üniversitelerde öğretim görevlisi olarak uygulama eğitimlerini vermesi ve özel sektörde staj olanaklarının artırılması göz önünde bulundurulmalıdır. 

Üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliği bakımdan desteklenebilir. Dünya üniversite sıralamaları yapan şirketler, derecelendirme koşullarında bu ve buna benzer maddelere yer verdiğinden, üretime katılacak gelecek neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmak YUGEV’İn hedefleri arasında yer almaktadır.

Türkiye’deki mesleki eğitim altyapısı yeterli olmasına rağmen, Türk öğrenciler tarafından pek tercih edilmemektedir. Bu durum bazı bölümlerin kapatılma aşamasına gelmesine neden olmaktadır. 

YUGEV, öcelikle atıl hale gelen altyapı ve teknik sorunların giderilmesinde, daha sonra Asya ve Afrika ülkelerindeki gençlerin mesleki eğitim talebinin Türkiye’de karşılanmasında etkin rol almayı amaçlamaktadır.

VİZYONUMUZ

Türkiye’nin şanlı tarihi ve zengin kültürü ile Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrenciler arasında köprü olmak.

Türkiye’deki yükseköğretimin uluslararasılaştırılmasında etkin rol almak.

Türkiyeyi eğitim alanında, dünyanın sayılı ülkeleri arasında görmek adına öncü çalışmalar yapmak.

Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek, prosedürleri onlar için anlaşır hale getirmek.

MİSYONUMUZ

Türkiye’deki yükseköğretimi, uluslararası öğrencilerin tercih edecekleri cazibe merkezi haline getirmek.

Türkiye’nin ve Türkçe’nin dünyaya daha etkili tanıtılması için katkıda bulunmak, Türkiye’nin bilimsel ve kültürel değerlerinin dünyaya tanıtılmasında köprü olmak.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerle işbirliği yaparak, bilimsel araştırma projeleri geliştirmek ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

Uluslararası öğrencilerin bilimsel çalışmalarının ve araştırmalarının yayınlanmasında duyurulmasını sağlamaktadır

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp